page_banner

Pilotní projekt ČOV FMBR na letišti Plymouth v Massachusetts úspěšně dokončil akceptaci

Nedávno úspěšně dokončil akceptaci pilotní projekt čistírny odpadních vod FMBR na letišti Plymouth v Massachusetts a zařadil se mezi úspěšné případy Massachusetts Clean Energy Center.

V březnu 2018 Massachusetts Clean Energy Center (MassCEC) veřejně požádalo svět o špičkové technologie pro čištění odpadních vod v naději, že v budoucnu změní vzorec procesů čištění odpadních vod.V březnu 2019 byla jako pilotní projekt vybrána technologie JDL FMBR.Od úspěšného provozu projektu po dobu jednoho a půl roku bylo zařízení nejen stabilně provozováno, ukazatele odpadních vod jsou horší než normy vypouštění a také úspora spotřeby energie překročila očekávaný cíl, který byl vysoce hodnocen vlastníkem: „Zařízení FMBR má krátkou dobu instalace a uvedení do provozu, která může v prostředí s nízkou teplotou vody dosáhnout standardu v krátké době.Ve srovnání s původním procesem SBR má FMBR menší půdorys a nižší spotřebu energie.BSK v odpadních vodách není detekován.Dusičnany a fosfor jsou obvykle pod 1 mg/l, což je obrovská výhoda.“

Konkrétní obsah příslušného projektu naleznete na oficiálních webových stránkách: https://www.masscec.com/water-innovation


Čas odeslání: 15. dubna 2021