page_banner

Venkovská decentralizovaná ČOV

Umístění: Provincie Jiangxi, Čína

Čas: 2014

Celková kapacita léčby: 13,2 MGD

Typ ČOV: Integrovaná čistírna odpadních vod FMBR

Proces: Surová odpadní vodaPředúpravaFMBROdpadní voda

Stručný projekt:Tento projekt zahrnuje 120 centrálních měst v 10 městech a přijímá více než 120 zařízení FMBR s celkovou kapacitou léčby 13,2 MGD. Pomocí modelu vzdáleného monitorování + správy mobilních čerpacích stanic lze všechny jednotky obsluhovat a udržovat jen velmi málo lidí.

Umístění: Vesnice Zhufang, Čína

Time: 2014

Tkapacita reakce: 200 m3 / den

WTyp WTP: Integrovaná čistírna odpadních vod FMBR

Proces: Surová odpadní vodaPředúpravaFMBROdpadní voda

Projekt Stručný:

Projekt ČOV FMBR ve vesnici Zhufang byl dokončen a zahájen provoz v dubnu 2014 s denní kapacitou 200 m3 / den a servisní populací asi 2 000. O&M služby projektu poskytuje JDL. Díky použití režimu správy Internet Remote Monitoring + Mobile O&M Station je práce na projektu O&M jednoduchá a snadná a zařízení dosud funguje stabilně. V každodenním provozu je vypouštěno málo organických kalů, žádný zápach a malý vliv na okolní prostředí. Po čištění dosahuje odpadní voda ze zařízení stabilně standardu, který zabraňuje znečištění vodního útvaru přímým vypouštěním odpadních vod a účinně chrání venkovské vodní prostředí.